#gujarati #poem #love #lovelife #prem

પ્રણય :

આ પ્રીત-પ્રણય
તો વાદળિયું શિલ્પ.
મનમાં ઘડાય,
મનભાવન કૃતિ
આંખને ટોડલે
ને દિલને દરવાજે
એનાં ટહુકતા મોરલા.
ક્યારેક ધીમાં,
ક્યારેક મધુરાં,
ક્યારેક જોરદાર,
ક્યારેક બંડખોર..
મન બસ..
નજીક, ઔર નજીક..
સરકતુ જ જાય.
ને અચાનક જાણે
વાદળ પિંખાય,
પ્રણય-શિલ્પ વીંખાય,
જાણે કશું નહીં..
કશું જ નહીં !

-શર્મિષ્ઠા.”શબ્દકલરવ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s