#gujarati #poetry #monsoon

આ ધરા પર ઝળુંબતા મેઘ મને ગમે.
આ ઝરમર વરસતો મેહ મને ગમે.
છે મૌસમનો મધુરો આસ્વાદ હ્દયે,
ને, તારો હરમોસમ વરસતો નેહ મને ગમે.
-શર્મિષ્ઠા.”શબ્દકલરવ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s