#mygazal #gujaratipoem #poetry #love #writing

ભીની ભીની ક્ષણ સીંચી લઉં

ધડકન કેરાં ધણ સીંચી લઉં.

કાશ અડે જો દિલનાં સ્પંદન

તન-મનના વળગણ સીંચી લઉં.

પ્રેમસહારો તારો મળતાં,

આખેઆખું રણ સીંચી લઉં.

જીવનના રંગો બદલાતાં,

સોનેરી સમજણ સીંચી લઉં.

મીરાં એ ગુંથ્યું’તુ એવું

મીઠેરું સગપણ સીંચી લઉં.

નરસૈયાના તાલે તાલે,

રાસ મહી જીવણ સીંચી લઉં.

-શર્મિષ્ઠા”શબ્દકલરવ”

-સુરત.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s