#gujarati #achhandas #poetry #poems #desire

હું ઝંખું છું…

— સરોવર પાળે નિરાંતે
બેસી શકાય,
એવી એક સાંજ.

— ભીતરી મૌનમાં
સાંભળી શકાય,
એવો એક ટહુકો.

— કમળ પંખુડીએ ભ્રમરના
ગુંજારવ જેવું,
મનમધુકરનું ગુંજન.

— તાલ અને લયબધ્ધ
વહેતી નૌકા અને,
હલેસાંનું સંગીત.

— નિર્ભ્રાન્ત દશામાં
સ્થિરચિત્ત ખુદમાં લિપ્ત
એવો નિજાનંદ.

— રાધા, મીરાં કે નરસૈયા
જેવી આયખાની,

એકાદ રટ…

— શર્મિષ્ઠા.”શબ્દકલરવ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s