#gujaratipoetru #poems #mygazal #rain #love

તું મને વરસાદમાં બોલાવ ના.

સ્નેહ ઝરણે એ પછી ભીંજાવ ના

આજ દિલ મદહોશ ને ચકચૂર છે

તું નજરથી વીજળી ચમકાવ ના.

હું હરખથી દોડતાં ભેટી પડું,

એમ હેલી થઇ મને લલચાવ ના.

તરબતર થાઉં મધુરા પાશમાં,

ત્યાં જ તું ઘેલો કહી શરમાવ ના.

મેઘ વરસે ભાવનાં સુર-તાલમાં,

લય સરીખું જા ભળી તરડાવ ના.

જળ વરસતાં વાદળે તરસ્યો મરું ?

તું હ્રદયથી શુષ્ક થઇ તડપાવ ના.

કૈંક શમણાં છે અષાઢી રાતનાં,

નૈન અનરાધાર થઇ તરસાવ ના.

-શર્મિષ્ઠા. કોન્ટ્રાક્ટર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s