#mygazal #gujaratigazal #spiritual

નથી કોઈ તાળું, નથી કોઈ ચાવી.
વળી જા તું ભીતર અલખને સંભારી.

નથી કોઈ રસ્તો, નથી કોઈ મંઝિલ.
ફરી વળ તું ખુદમાં નજરને ઝૂકાવી.

રખેને ભરમાવે હથેળીની રેખા
સહજ સઘળું લાગે કરમને સ્વીકારી.

હરણ ઈચ્છાના લે વળાવી ધીરેથી,
જગતનાં છે સઘળાં, પ્રલોભન માયાવી.

પરમની ચાહતને ભરી લે શ્વાસોમાં,
કરી દે અજવાળું, સ્વયંને પ્રગટાવી.

વહી જાયે પળપળ ઝરણ જેવી સર..સર..
અમીરસ પી લે તું સમયને શણગારી.

-શર્મિષ્ઠા”શબ્દકલરવ”.

2 thoughts on “#mygazal #gujaratigazal #spiritual

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s