#worldpoeyryday #gujatayipoeyry #વિશ્વકવિતાદિવસ

મન લાગણીઓનો કક્કો ઘૂંટી ઘૂંટીને,
માંડ બારાક્ષરી સુધી પહોંચે,
બદલાય ત્યાં તો ભાવ-વિશ્વ !
મન ફરી, ફરી અટવાય
ને તોય ફરી ફરી ચિતરે,
નવી નવી સ્નેહ-પંક્તિઓ…
-શર્મિષ્ઠા.”શબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s