#mygazal #gujaratigazal #poetry

શબ્દ સુણવા મન અધીરું તળવળે.
આ અબોલે તો હ્રદય મારું બળે.

નૈન નખરાળા કહે કંઇ શાનમાં,
કૈંક અરમા દિલ મહીં ટોળે વળે.

છે અસર કેવીક એના પ્યારમાં
કે નજર મળતાં દિલે શાતા મળે

વ્હેણ થઇ ધસમસ વહે એ રક્તમાં
એક દરિયો આ દિલે પણ ખળભળે

હાથ ઉઠ્યા છે દુઆ એ માંગવા.
જે તમે માંગ્યું જગત તમને મળે.

-શર્મિષ્ઠા”શબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s