#gujaratigeet #gujaratisong #poetry

ચાલ ફરીથી મળીએ..
ઓસરી વચ્ચે, અધવચ્ચ ફળીએ
કે પછી મેળામાં મળીએ..
ચાલ ફરીથી મળીએ..

સાથે સાથે ચાલતાં ચાલતાં,
થઈ ગયા બહું દૂર.
અહમ ભરમમાં એવાં અટવાયા,
મરમ થઈ ગયો ચૂર.
ઉપરછલ્લો સંબંધ છોડી
તળ મહી સંચરીએ…
ચાલ ફરીથી મળીએ…

સંવેદનાના તાર છેડતા
પામીએ સ્નેહસૂર.
એકમેકમાં ભળતા ભળતા,
ભૂલીએ સૌ ભૂલ.
સોનેરી દિનની સોનેરી વાતો,
ચાલ ફરી વાગોળીએ…
ચાલ ફરીથી મળીએ…

-શર્મિષ્ઠા.

One thought on “#gujaratigeet #gujaratisong #poetry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s