#gujaratipoetry #gujaratigeet #mysongs

હો અજવાળું કે અંધારું, સૌનું પોતીકું રજવાડું.

આપણું ધાર્યું કદી ના થાયે, અલખ ધણીનુ ધાર્યું થાયે.
નદી સરોવર મીઠડાં લાગે, સાગરનું જળ ખારું ખારું.
હો મીઠડું કે ખારું ખારુ સૌનું પોતીકું રજવાડું.

એકમેકની અડખે પડખે, ફૂલ કંટકો મસ્ત થઈ ઝૂમે.
અલગારી થઈ એમ જે ઝૂલે, જીવન મ્હેંકે પ્યારું પ્યારું
હો કંટક કે ફૂલડાં સરખું, સોનું પોતીકું રજવાડું.

રોજેરોજની નવીજ બાજી, નવોજ ગલ્લો, નવીજ રાણી.
રમત છે આ સમરસતાની, રમી જાણો તો ભાગ્ય ન્યારું.
હો મનગમતું કે અણગમતુ, સોનું પોતીકું રજવાડું.
-શર્મિષ્ઠા”શબ્દકલરવ”.

3 thoughts on “#gujaratipoetry #gujaratigeet #mysongs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s