#mygazal #gujarati #lifestruth

મધલાળે ગૂંથાણું જીવણ !
જીવન નામે જાળું જીવણ !

હરતાં ફરતાં ગાતા જઈએ,
ગમતા રાગે ગાણું જીવણ !

મરકટ જેવાં તરકટ તારાં,
સુખ કરશે ગોઝારું જીવણ !

જેવી કરણી એવી ભરણી
કિસ્મત થઇ પડઘાણું જીવણ !

તકની રાહે શેં બેસાશે ?
પળપળ ઘટતું વ્હાણું જીવણ !

દેનારે તો મબલખ દીધું,
તારું ખીસ્સુ કાણું જીવણ !

તારે ભાગે જે આવ્યું તે,
કર્મોનું તરભાણું જીવણ !

-શર્મિષ્ઠા”શબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s