#gujaratipoetry #mygazal

હરણાંઓ માફક દોડું છું.
કસ્તૂરી સૂંઘી ભટકું છું

નગર નગર ઘૂમીને આખર,
જંગલનો મારગ શોધું છું.

કાવડ લઇને ખુદના જ ખભે,
સપનાનો ભારો જોખું છું.

પથ્થર જેવાં જડ નાતા ને,
ઝરણું સમજીને વ્હાવું છું.

શ્રાવણની સરવાણી પીને,
મીઠી નિંદરમાં પોઢું છું.

આવ કદી પળ બે પળ માટે,
દિનરાત તને હું ઝંખું છું.

-શર્મિષ્ઠા”શબ્દકલરવ”.

4 thoughts on “#gujaratipoetry #mygazal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s