#gujaratipoetry #gazals

મોઢે મોઢે વાત અલગ છે.
સમજણની સૌગાત અલગ છે.

એક સરીખા માનવ તનમાં,
મન, બુદ્ધિની ભાત અલગ છે.

નજર બચાવો આશિક દિલથી.
નજરે નજરે ઘાત અલગ છે.

જાણી પરખી બાથડવું ભૈ,
પડકારોની લાત અલગ છે.

મરમે ગૂંથ્યા રીત-રિવાજો,
ફેરા સાતે સાત અલગ છે.

તારલિયા જ્યાં ચમ ચમ ચમકે,
અંધારી એ રાત અલગ છે.

હિંમત રાખી ખેલી લઇએ,
દાવ અલગ ને, માત અલગ છે.

સૌના બસની વાત નથી એ,
નૈતિકતાની જાત અલગ છે.

-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

2 thoughts on “#gujaratipoetry #gazals

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s