#gujarati #poetry #gazals

આપ્યું એને માણ્યું નહિ તો માગી માગી કરવાનું શું ?
સુખ દુઃખ બન્ને એકજ પલડે નોખાં કરતાં જડવાનુ શું ?

મૃગજળ જેવી રાહ મળી છે, ડગલે ડગલે મંઝિલ ભાસે,
દોટ લગાવી ત્યાં ને ત્યાં ! તો, ભાગી ભાગી મળવાનું શું?

ઝાંખા પાંખા નકશા લઇને, હાથે કેવળ રેખા લઇને,
ક્યાં જાવું’તુ, ક્યાં જઇ પ્હોચ્યા; થાકી હારી ડરવાનું શું?

છાંયો ભાળી હરખાયા’તા, ધગતી લૂ એ દાઝ્યા’તા ને..
સંબંધોની એવી ગાથા ગાતાં ગાતાં રડવાનું શું ?

અમરપટો ના કો’ની પાસે, સંગ્રહખોરી શાને કરવી ?
આખર પડશે શૂન્યે ગુણવું, વત્તા ઓછા ગણવાનું શું ?
-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s