#gujaratipoetry #gazals

તું જરા ધ્યાનથી શોધ, જડશે જરુર.
આસપાસે જ એ ક્યાંક મળશે જરુર.

લ્યો ! નજરથી નજર આથડી છે ફરી,
કો’ક તણખે અગનજાળ ખરશે જરુર.

છે નિયમ, પોષતું એ જ તો મારતું.
ગર્વ તારો તને એમ દમશે જરુર.

એક બે દિન નહીં, ખેલ વરસોવરસ,
ખેલતો જા ! ખરા અંક પડશે જરુર.

જીત કે હાર, તું છોડને પરવા બધી ?
દુઃખ પછી સુખ, ચક્ર એમ ફરશે જરુર.

-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s