#pietry #gujaratipoetry #gazals

કાળની ઝાપટ પછી તો ઊંઘવું ને જાગવું શું?
મૌત સરખી જિંદગીને જીવવું ને માણવું શું?

તું ભલે ચાલે ન ચાલે, ચાલતો રહેશે જમાનો,
સાથ સથવારા વિના તો થોભવું ને ચાલવું શું?

આંખ ખૂલે ને હકીકત રૂબરૂ થાશે ભલા ભૈ’,
સ્વપ્નની વણજાર પાછળ દોડવું ને હાંફવું શું?

જાળવી શક્યા નહીં મળ્યા સમયની આબરૂને,
પળ, ઘડી વીતે પછી તો નાથવું ને નાણવું શું ?

તીરને તાક્યા કરીશું ક્યાં લગી ખાલી હવામાં
જો નજરમાં લક્ષ્ય ના હો, તાકવું ને મારવું શું?

આમ રજવાડા સમા છે ઠાઠને ઠસ્સોય એના
ભીતરે કાયમ ગરીબી; આપવું ને માંગવું શું?

આ વિષય શ્રદ્ધા તણો છે બંદગી, દીવાનગીનો
હોય ના વિશ્વાસ તો તો પૂજવું ને ચાહવું ને શું?

-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s