#sabdkalrav #gazals

ઘણુંયે કહ્યું: બસ, મહજ થઈ ગયું છે.
સહેવું છતાંયે અરજ થઈ ગયું છે.

વધે દર્દનું દર્દ થઈ ચક્રવૃદ્ધી
પ્રણયમાં આ કેવું? કરજ થઈ ગયું છે.

જરા ઘાવ સમજીને પંપાળી બેઠા,
વધી ગઈ ખણજ એ ખરજ થઈ ગયું છે.

અમે હાંસિયે જ્યાં લખી દીધું સુખ છે.
પછી દુઃખનું પ્રકરણ દરજ થઈ ગયું છે

છે તાકાત આખર પ્રણયના નશામાં.
કઠિન જે હતું એ સહજ થઈ ગયું છે.

જરા સાતમા તારને રણઝણાવ્યો,
જગતનું દરદ લ્યો! તરજ થઈ ગયું છે.

ન શોધું હું ટોચે, ન ખૂંદુ તળેટી,
મળે છે જે ભીતર ગરજ થઈ ગયું છે.


હરખને હરખમાં ગરક થઈ ગયા ભૈ,
મધૂરું અમારું મરજ થઈ ગયું છે.
-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s