#gazals #gujaratipoetry

ચાલ હળવી ચાલને ઓ જીંદગી.
વાત મારી માનને ઓ જીંદગી.

શું શિકાયત? આ નથી કે તે નથી.
છે ઘણું એ માણને ઓ જિંદગી.

હીર સમજી ઘાસ ને પથરા સમું,
સાચવ્યું તે ત્યાગને ઓ જિંદગી!

દોડી ભાગી તું જ કહેને શું મળ્યું?
જત પલાંઠી વાળને ઓ જિંદગી.

શ્વાસ છે સર્વોપરી તોયે ‘શર્મિ’!
જીવ-જીવણ જાણને ઓ જિંદગી!
-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s