#gujaratipoetry #gazals #life

ચાહવા જેવી તો ક્યાં જીવાય છે?
જીંદગી બસ એમ વેંઢારાય છે.

બસ સમયનું ચક્ર ચાલે છે સતત,
રોજ એમાં ઝંખના પીસાય છે.

ખટમધૂરી સંઘરી છે યાદ જ્યાં,
ખેલ સઘળા ત્યાં જ આરંભાય છે.

નિત બદલતાં હાવભાવો સ્વાર્થના,
રંગમંચી લાગણી ભજવાય છે.

શાંત મનથી જો વિચારે ‘શર્મિ’ તું.
દુઃખથી વધુ તો સુખ હતું સમજાય છે.
-“શર્મિષ્ઠાશબ્દકલરવ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s