#gujarati#poetry#poems #worldenvironmentday

એક-બે કઇં નઇ, ઘણેરું જોઇએ.
વૃક્ષ ને વનરાઈ સઘળું જોઈએ.

છાંવ માટે તળવળે છે જીવ રે !
ક્યાંક પડખે વૃક્ષ જેવું જોઈએ.

મૌનની ભાષા સમજશે કોણ રે !
કૂપળે પણ વાત કરવું જોઈએ.

માનવીને કેમ રે સમજાવવું ?
તરુવરોની સંગ રહેવું જોઈએ.

મ્હેંકતા વાતાવરણથી તરબતર,
જીંદગીને ખિલ-ખિલાવું જોઈએ.
-શર્મિષ્ઠા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s